Vården av sjukt barn

Vårdandet av sjuka barn är en tjänst riktad åt både den offentliga och privata sektorns organisationer, vars mål är att möjliggöra nyckelpersonernas arbete, även om ett barn i familjen insjuknar eller återfår sina krafter hemma.

När ett barn insjuknar orsakar det oftast extra utmaningar på arbetsplatsen, möten sjukts upp och uppgifter staplas upp eventuellt till veckosluten. Med hjälp av vår tjänst kan arbetstagaren välja att beställa från Debora en professionell barnskötare hem till sig även på kort varsel.  Kundorganisationens nyckelperson kan sen utföra sina akuta arbetsuppgifter vetande att barnet är hemma i goda händer.

Vården av sjukt barn som arbetsförmån

Om arbetsgivaren har ett avtal med Debora kan personalen utnyttja vårdtjänsten internt inom organisationen, inom överenskomna ramar. Tjänsten är åt arbetande föräldrar en skattefri arbetsförmån och åt arbetsgivaren en normal avdragsgill utgift. I avtalet finns ingen fast grundavgift, utan våra kundorganisationer betalar enbart för barnskötarens utförda arbetstimmar. Vi erbjuder vårdtjänst av sjuka barn just nu i huvudstadsregionen, men vi hoppas kunna utöka vår service tillgänglighet till hela landet.