Kun puheen tuotto on syystä tai toisesta häiriintynyt on puheterapeutti oikea henkilö tukemaan kuntoutujan itsenäisyyttä arjessa.

Puheterapeutti pyrkii erilaisten terapiamenetelmien avulla ehkäisemään, vähentäämään sekä poistaamaan kielen ja puheen häiriötä ja vahvistamaan asiakkaan kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja. Kuntoutujan ohella terapeutti voi ohjata ja neuvoa kuntoutujan lähipiiriä sekä toimia osana moniammatillista kuntoutusryhmää.

Lapset

Puheterapeutin asiakkaita voivat olla lapset, joilla on puheen ja kielen kehitykseen liittyvää viivastymää tai poikkeavuutta. Lapsella voi olla myös kielellinen erityisvaikeus kehitysvamman tai kuulovamman myötä. Vastaanotolla tapahtuvan kuntoutuksen lisäksi puheterapeutti voi toteuttaa kuntoutusta ja ohjausta lapsen kotona, hoitopaikassa tai koulussa.

Aikuiset

Aikuisasiakkaat, joille puhuminen on keskeinen osa työnkuvaa voivat hyötyä puheterapeutin valmennuksesta äänenkäytön ja puheen tuoton osalta. Kuntoutus voidaan toteuttaa moniammatillisesti fysio- ja toimintaterapeutin kanssa kattaen kaikki fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Tällä tavoin voidaan tehokkaasti hoitaa ja ennaltaehkäistä äänenkäyttöön liittyviä ongelmia.

Puheen tuotto voi häiriintyä myös äkillisesti aivoinfarktin, aivovamman tai kuulovamman myötä, jolloin puheterapeutin tuki sopeutumisvalmennuksessa on korvaamaton. Terapeutti tukee kuntoutujan itsenäisyyttä ohjaamalla myös vaihtoehtoisia kummunikoinnin tapoja.

Ikääntymisen myötä ihminen voi kohdata myös syömiseen ja nielemiseen liittyviä haasteita, jotka voivat hoitamattomana johtaa ravitsemuksen heikkenemiseen ja tahattomaan laihtumiseen. Puheterapian keinoin myös näitä toimintoja voidaan kuntouttaa.