Outsourcinglösningar åt kommuner

Debora erbjuder högklassiga social- och hälsovårdstjänster både till den offentliga och privata sektorns organisationer. T.ex. kommuner, sjukvårdsdistrikt, Fpa och försäkringsbolag beställer våra tjänster. Vi strävar till att komplettera den offentliga serviceproduktionen och för att skapa nya verksamhetsmodeller för att effektivera social- och hälsovården och för att uppnå viktiga kostansbesparingar. Som samarbetspartners med den offentliga sektorn erbjuder vi beställaren ett öppet och tillförlitligt partnerskap, lätthet i frågan om beställning och samarbete, utmärkt kundtillfredsställelse, effektivitet och kostnadsbesparingar.

Deboras långa operativa erfarenhet och vår personals mångsidiga kompetens försäkrar ett omfattande utbud till olika kundbehov. Tjänstens innehåll planeras i samarbete med tjänstens beställare med hänsyn till varje kunds individuella behov.  Vi rapporterar regelbundet om kundens föränderliga tillstånd och vi rekommenderar även, vid behov, om fortsatta åtgärder eller förändringar i tjänsten är att stöda kundens funktionsförmåga och vardagen.

Till våra tjänster hör:

  • Ett mångsidigt serviceutbud till kundens hem: hemvård, hemsjukvård och enligt handikappslagen ordnad personlig assistans och serviceboende i hemmet. Även skötsel av hemmaboende andningsförlamade patienter.
  • Högklassiga barnfamiljs tjänster: hemservice, barnvårdshjälp och förstärkt familjearbete.
  • Omfattande tjänster inom medicinsk rehabilitering: fysioterapi, lymfaterapi, ergoterapi, även som hembesök.
  • Serviceboende åt åldrande och svårfunktionshindrade.