Känner du dig trött? Har du behov för mera energi i vardagen? Har du övervägt ändring i din livsstil, men längtar efter stöd och vägledning för att förverkliga den?

En hälsosam och mångsidig diet har stor inverkan på livskvaliteten. Redan med små ändringar förbättras vitaliteten och man orkar bättre i vardagen. Näringscoachingen baserar sig på finska kostrekommendationer, men är alltid individuell vägledning och rådgivning för kundens behov och målsättningar. I näringscoachingen uppmärksammas i första hand lämpliga och regelbundna intervaller för måltiderna, behärskande av ändringsprocessen för hälsosamma val av föda. Efter en undersökning av utgångsläget och analys av den dagliga dieten ställs målsättningarna och planeras ändringarna tillsammans med kunden. Till näringscoachingen hör också en eller flera uppföljningsmöten då möjligheten att uppnå målen förbättras.

Den individuella näringscoachingen passar för:

  • alla som intresserar sig för sin hälsa och sitt välmående
  • bantare och människor som kämpar med sin kontroll av vikten
  • människor som rör sig aktivt och tränar målmedvetet
  • människor som lider av diabetes, hjärt- och blodkärlssjukdomar eller odefinierade magsmärtor
  • äldre personer
  • gravida