Medicinsk rehabilitering är fysioterapi för människor med svåra funktionshinder, långvarigsjuka samt krigsveteraner och krigsinvalider. Rehabiliteringen baserar sig på grundhälsovårdens eller specialsjukvårdens bedömning och rehabiliteringsplan.

Medicinska rehabiliteringens mål är att förbättra funktionsförmågan samt stöd för att klara sig vid de vardagliga aktiviteterna. Fysioterapin använder evidensbaserade metoder för att testa och öva funktionsförmågans olika delområden. I fysioterapin kan man träna bland annat balans, musklernas styrka och rörlighet, förflyttningar och andra kunskaper som behövs hemma och utanför hemmet, såsom att klä på sig och röra sig. Dessutom kan man öva att använda olika hjälpmedel. Vid framåtskridande sjukdomar försöker man bromsa försämringen av funktionsförmågan och lindra smärtor.

Rehabiliteringens innehåll definieras individuellt enligt kundens livssituation och rehabiliteringsbehov. Medicinsk rehabilitering ges på båda behandlingsställen, dessutom gör våra fysioterapeuter hembesök hos kunden eller vårdanstalter.

Vår styrka för att främja funktionsförmågan hos åldringarna, de långvarigsjuka och människor med svåra funktionshinder är våra mångsidiga yrkesresurser. Fysioterapin hos Debora kan kombineras med den rehabiliterande vårdservicen, som bildar effektiva helheten att svara på kundens individuella behov. Läs mera »

Vi godkänner som betalningsmedel bland annat Statskontorets, FPAs, stadens eller försäkringsbolagens betalningsförbindelser.