I lymfaterapi effektiveras lymfcirkulationen i kroppen med lätt pumpande massage. Det är en effektiv och smärtfri behandlingsform som lämpar sig särskilt för behandling av svullnad samt smärtlindring och avslappning. Lymfterapi kan vara till nytta bl.a. i behandling av kroniska smärttillstånd och eftertillstånd av operationer.

För att effektivera behandlingen och lindra symptomen gör vi vid behov även lymfatiska förband och ger hudvårdsråd och individuella hemövningar som hjälper dig med egenvården.

 

Du kan komma till lymfterapi med eller utan läkarremiss. Det är möjligt att få FPA-ersättning för lymfterapi vid behandling av omfattande kirurgiska åtgärder, strålbehandling, kroniska infektioner samt utvecklingsstörningar i lymfsystemet. Vi tar emot betalningsförbindelse för lymfaterapi som betalningsmedel.

Användningsområde: Förbättring av vätskecirkulation och metabolism samt behandling av eftertillstånd av operationer.