Vårdarförmedling

Debora fungerar som en länk mellan social- och hälsovårds organisationer och professionella inom vårdbranschen. Vår vikarietjänst kan utnyttjas av både den offentliga och privata sektorns aktörer tillfälligt eller på längre sikt för att underlätta personalbrist. Vi förmedlar dagligen ett tiotal skötare i huvudstadsregionen och i kranskommunerna till t.ex. sjukhus, vårdhem och hemvården.

I vårt personalregister finns över tusen vårdare och hos oss finns experter till nästan alla hälsovårds sektorer: till t.ex. sjukhus, bäddavdelningar, laboratorier, hemvården, daghem, rehabiliteringscenter, vårdhem, andningsförlamningspatienter, munhälsovården och ambulanser. Våra vikarierande vårdare är utbildade professionella social- och hälsovårdare, eller studerande inom område.

Deboras rekryteringstjänst är en kostnadseffektiv och tillförlitlig hjälp till personalbrist. Genom vår tjänst kan social- och hälsovårdsorganisationer jämna ut rusningstrafik, klara semestersäsonger och personalens insjuknanden. Med hjälp av våra jour- och beredskapssystem kan vi förhindra personalbrist även under rusningstid och vi kan även fylla akuta vikariebehov för samma dag. Vi betjänar även utöver kontostid.