Genom fysioterapeutiska metoder kan man lindra kroppsliga smärttillstånd och muskelspänningar orsakade av tuggsystemet, t.ex. genom att koppla av nack- och skulderområdets muskulatur och genom att normalisera halsryggens hållning. Käkledsfysioterapi har en betydande inverkan på käkledens funktionalitet, huvudvärk, smärta i ansiktet, spänningar i nacke och skuldra och hållningsförändringar. Efter behandling känns huvudet lättare och kroppen avslappnad. Du har lättare att sova om nätterna och ladda batterierna.

 

Funktionsstörningar i tuggsystemet (TMD, temporomandibular disorders) innebär i tuggmuskel- och käkledsområdet förekommande muskel- och vävnadsrelaterad symptom. TMD kan således vara muskelrelaterad, led-relaterad eller en kombination av båda. Problem som härstammar från käkleden kan upprätthålla förekommande nack- och huvud-, värks och smärttillstånd och kan orsaka att lederna hamnar i fel ställning.

Symptomen kan även vara följande:

 • Käkleds ljud
 • Smärta i käkleden och bettmuskulaturen
 • Trötta och stela käkar
 • Huvudvärk
 • Smärta i ansikte och öronvärk
 • Tinnitus
 • Problem med ljudbildningen
 • Smärta i tunga, tänder och tandkött
 • Sträv hals
 • Svårighet med sväljandet
 • Klump i halsen
 • Muskelsmärta och stålande värk i nacken och axlarna

Målet med bettfysiologisk behandling är att lindra smärta, minska belastningen riktat mot muskler och leder och återställa den normala funktionsförmågan. Behandlingen utgår alltid från klientens individuella problem och besvär och av dessa orsakade skadors svårighetsgrad. Vid undersökningen kollar man klientens hållning, positionshantering samt käkledernas rörlighet och funktionalitet. Nedre ryggens, huvudets och nackens ställning inverkar på käkledens position och funktion samt på tandkontakten i bettet. I fysioterapin fokuseras det även på ryggradens mobilitet, position och funktion och på övre delen av bröstkorgens (nackens, skuldrans, bröstkorgens, nyckelbenens och revbenens) eventuella förstyvningar och felpositioner. En rak sittposition är grunden för käkledens funktionalitet och ställning.

Käkledernas rörlighet bedöms sittande eller liggande (på rygg). Undersökningen på bettorganen och muskler som påverkar dessa görs då klienten ligger på rygg, undersökningen görs oralt endera internt eller externt.  Muskelspänningar och käkledernas funktioner uppskattas genom att göra flexibilitets- och rörlighetsmobilisering via munnen och tänderna. I dessa test och undersökningar känner fysioterapeuten med sina fingrar (iklädd skyddshandskar) inne i munnen på bettmuskulaturen och käkledernas rörelser. Muskelspasmer avslappnas genom massage, lätt stretching samt genom spänning- avslappnings övningar. I fall av rörelsebegränsningar och fel i rörelsemönster gör fysioterapeuten mobiliseringar och övningar som förbättrar käkledernas rörlighet. Kunden förses med övningar som kan göras hemma, som regelbundet kontrolleras.