Målet med fotvården är att förebygga uppkomsten av olika fotsjukdomar, identifiera befintliga fotproblem samt sköta redan existerande skador. Därtill är en av målsättningarna ett rehabiliterande arbetssätt, där man vid behov ger instruktioner till kunden för aktiv egenvård.

Fotvård är en del av god hälsovård. Friska och smärtfria fötter är en viktig resurs genom livet. Foten och vristen utgör grunden för all rörelse människan gör i en upprätt ställning, och möjliggör rörelse. Förändringar i fotens struktur kan leda till rygg- och knäsmärtor och spänningar i fotens muskler kan leda till smärtor i hälen.