Rekrytering

Debora är en behändig ständigt växande serviceföretag på social- och hälsobranschen. Vi strävar även efter att vara en lockande och trivsam arbetsplats som stöder personalens välmående och kunskaps utveckling. På Debora arbetar närmare 700 hel- eller deltids professionella social- och hälsovårdare. Till vår mångprofessionella personal hör bl.a. närvårdare, sjukskötare, socionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, barnskötare och personliga assistenter.

Vi uppmuntrar dig att söka jobb vid Debora ifall:

  • du trivs med teamarbete och du ber personligt ansvar
  • bemöter kunderna som dina närstående
  • du sätter ribban högt i ditt arbete
  • du är empatisk och social
  • du kan proaktivt lösa problem även i utmanande situationer i vardagen
  • samarbeta multiprofessionellt och uppfatta helheter

På Debora kan Du arbeta inom hemvård, serviceboende, terapiarbete, personlig assistans eller barnvård. Via vår rekryteringstjänst öppnas även omfattande arbetsmöjligheter inom den offentliga primärhälsovården och specialsjukvården. Arbete finns tillgängligt åt erfarna yrkesmän, nyutexaminerade samt åt studerande. Hos oss kan du arbeta med tillfälliga inhopp eller ha en fastanställning. Vi erbjuder konkurrenskraftiga löneförmåner, lämplig introduktion till arbetsuppgifterna och möjligheten att utveckla yrkesskickligheten genom mångsidiga och människonära uppgifter.

Som arbetsförmån erbjuder vi åt personalen en mera omfattande företagshälsovård än vad lagstiftningen kräver, regelbundna rekreationsdagar och personalevenemang, konditionskampanjer, arbetskläder åt fastanställda, möjlighet till kompletteringsutbildning samt diverse förmåner av våra samarbetspartners som t.ex. konditionstjänster och bank- och försäkringstjänster. Om Du blev intresserad, fyll i den öppna ansökan så tar vi kontakt med Dig. Följ med arbetsplatsannonserna på vår hemsida och fråga även efter läroavtals- och praktikplatser!

Öppna ansökningsblanketten »