Företagsbeskrivning

Debora Fysio är en högklassig hälsomottagning, som erbjuder effektiva behandlingar i terapi- och rehabiliteringstjänster. Behandlingarna utförs av yrkeserfarna terapeuter. Debora är verksam nationellt.

Debora är ett finländskt serviceföretag inom social- och hälsovård, som betjänar kunder i alla åldrar från spädbarn till åldring. Vi betjänar kunderna i deras egna hem och på våra mottagningar. Vi fokuserar oss på att förbättra våra kunders välmående och vardag.

Vår uppgift är att förstå kundens livssituation och skräddarsy individuell service för kunden. Vi utvecklar ständigt nya verksamhetsmodeller för att möjliggöra för kunden ett gott liv, att förhindra en försämring av funktionsförmågan samt för att förnya den finländska social- och hälsovården.

Vi fungerar i små mångprofessionella team, eftersom även hjältar behöver varandra för att tillsammans vara starka. Vi vill modigt erbjuda våra kunder individuell service på ett flexibelt sätt genom hela livet.

Läs mer om våra andra tjänster www.debora.fi »

Debora i ett nötskal

Grundades år 1999 (aktiebolag år 2004)

Vi utför tusentals hembesök per år

20 kontor, betjänar över 100 kommuner

Personalen består av över 1300 anställda, dessutom många underleverantörer

Majoriteten av personalen är utbildade inom hälso- och socialvård

Finskt tillväxtföretag, koncerns omsättning för år 2018 är ca. 30 milj. e.

Ägande

Debora Ab:s huvudägare är finländska investmentbolaget MB Rahastot. MB Rahastot har stor kännedom om finländsk social- och hälsovård och erbjuder Debora en stabil ekonomisk grund, vilket hjälper oss kunna svara på utmaningar inom social- och hälsovårdsbranschen samt utveckla innovativ och medmänsklig service.