Rekrytering

Debora är en behändig ständigt växande serviceföretag på social- och hälsobranschen. Vi strävar även efter att vara en lockande och trivsam arbetsplats som stöder personalens välmående och kunskaps utveckling. På Debora arbetar över 800 hel- eller deltids professionella social- och hälsovårdare. Till vår mångprofessionella personal hör bl.a. närvårdare, sjukskötare, socionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, barnskötare och personliga assistenter.

Vi uppmuntrar dig att söka jobb vid Debora ifall:

  • du trivs med teamarbete och du ber personligt ansvar
  • bemöter kunderna som dina närstående
  • du sätter ribban högt i ditt arbete
  • du är empatisk och social
  • du kan proaktivt lösa problem även i utmanande situationer i vardagen
  • samarbeta multiprofessionellt och uppfatta helheter

Om Du blev intresserad, fyll i den öppna ansökan så tar vi kontakt med Dig. Följ med arbetsplatsannonserna på vår hemsida och fråga även efter praktikplatser.