Motorisiin valmiuksiin luetaan mm. kehon asento ja sen ylläpito, lihasten toiminta, käsien otteet, liikkeiden hahmotus ja kehon puolien yhteistyö. Näitä valmiuksia voidaan harjoitella sekä osasuoritteina, että motivoivaan toimintaan yhdistäen. Muutoksen lähtökohtana on kehon asennon ja liikemallien tiedostaminen sekä liikeiden variaatioiden opettelu. Menetelmät valitaan asiakaslähtöisesti. Lapsilla harjoittelu tapahtuu usein leikin kautta. Nuorilla voidaan hyödyntää pelejä, tietotekniikan sovelluksia tai yhdistää harjoittelu harrasteisiin. Aikuisten kanssa voidaan harjoittelu yhdistää pukeutumiseen, ruoanlaittoon tai muuhun askareeseen.