Kognitiivisiin valmiuksiin luetaan mm. ajattelu, orientaatio, oppiminen, hahmottaminen, vireystila, läsnäolo, ongelmanratkaisu, keskittyminen, muisti ja ymmärtäminen. Kognitiota voidaan harjoituttaa tehokkaasti erilaisin menetelmin. Kuntoutuksessa voidaan hyödyntää pelejä tai tietoteknisiä sovelluksia. Osana kuntoutusta voi toimia uusien taitojen opettelu tai mielekkään tekemisen parissa vietetty aika, johon yhdistetään eri tehtäviä. Toimintaterapeutti voi neuvoa myös ajatus- ja muistitoimintoihin liittyviä apuvälineitä ja sovelluksia.