Neuropsykiatrinen valmentaja tueksi arjen- ja elämänhallintaan

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellinen ja ohjauksellinen arjen kuntoutus- ja tukimenetelmä, joka täydentää muita asiakkaalle tarjottavia palveluita ja tukimuotoja. Valmennus tehdään vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja sillä pyritään edistämään ja vahvistamaan asiakkaan käsitystä itsestään ja hänen omista kyvyistään.

Deboran nepsy-valmennuksessa ei etsitä vastauksia menneisyyden epäonnistumisiin, eikä etsitä syitä ja syyllisiä tapahtumiin. Pohdimme hyvää tulevaisuutta, tavoitteiden toteutumista ja päämäärien saavuttamista yhdessä asiakkaan kanssa. Deboran neuropsykiatrisessa valmennuksessa pyritään mahdollistamaan, että asiakas voi elää elämäänsä haluamallaan tavalla itsenäisesti ja yksilöllisesti. Nepsy-valmennustamme on tällä hetkellä saatavilla pääkaupunkiseudulla sekä Kokkolan alueella. Pyrimme laajentamaan palvelun saatavuutta valtakunnallisesti.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille

joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus tai kärsii toiminnan ohjauksen vaikeuksista:

 • Autismin kirjon häiriö
 • Aspergerin oireyhtymä
 • ADD, ADHD
 • Kielellinen tai oppimisen erityisvaikeus
 • Touretten oireyhtymä
 • Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat

 

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta saa apua ja tukea

 • Arjen- ja elämänhallintaan (mm. päivärytmi, ajankäyttö, asiointitaidot, rahankäyttö, oman terveyden edistäminen, kodinhoidolliset taidot, – mielekkään harrastuksen löytäminen)
 • Itsenäistymiseen
 • Itsetuntemuksen ja eheän minäkuvan rakentamiseen
 • Opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan (oppimisen haasteisiin ja työelämässä selviytymiseen)
 • Psykososiaalisten taitojen vahvistamiseen (itseilmaisu, vuorovaikutustaidot)
 • Neuropsykiatrista valmennusta tarjotaan myös perheille, joissa jollakin perheenjäsenellä on neuropsykiatrinen erityisvaikeus. Valmentaja auttaa perhettä löytämään keinoja ja toimintamalleja arkeen.

 

Neuropsykiatrinen valmennus suunnitellaan yksilöllisesti ja tapahtuu

 • Asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.
 • Yhteyttä pidetään myös sähköpostitse ja puhelimella.

 

Palvelua myös maksusitoumuksella tai palvelusetelillä

Tuotamme neuropsykiatrista valmennusta myös kaupungin tai muun tahon myöntämällä maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Kunnan maksusitoumus on asiakkaalle maksutonta, palvelusetelissä on yksilöllisesti määritelty ja yleensä tuloperusteinen omavastuuosuus. Maksusitoumusta tai palveluseteliä voit tiedustella oman asuinalueesi sosiaalityöntekijältä.