Lääkinnällinen kuntoutus on ikääntyneiden, vaikeavammaisten, pitkäaikaissairaiden sekä sotaveteraanien terapiaa, joka perustuu perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon tekemään arvioon ja kuntoutussuunnitelmaan.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn parantaminen sekä päivittäisissä askareissa selviytymisen tukeminen. Terapiassa käytetään näyttöön perustuvia menetelmiä toimintakyvyn eri osa-alueiden testaamisessa ja harjoittamisessa. Fysioterapiassa voidaan harjoitella muun muassa tasapainoa, lihasten voimaa ja liikkuvuutta, siirtymisiä ja kotona sekä kodin ulkopuolella tarvittavia liikkumistaitoja. Toimintaterapeutin ohjauksessa voidaan harjoitella päivittäisiä toimintoja, kuten pukeutumista, ruoan valmistamista tai kaupassa käyntiä. Lisäksi voidaan arvioida moniammatillisesti apuvälineiden tarvetta, avustaa apuvälinehankinnoissa ja harjoitella niiden käyttöä. Puheterapeutti tukee kommunikointiin sekä syömiseen liittyvissä toimintojen haasteissa. Etenevässä sairaudessa pyritään hidastamaan toimintakyvyn heikkenemistä ja lievittämään kiputiloja.

Kuntoutuksen sisältö määritellään yksilöllisesti asiakkaan elämäntilanteen ja kuntoutustarpeen mukaan. Lääkinnällistä kuntoutusta on saatavilla niin pääkaupunkiseudun vastaanotoilla kuin kotikäynteinä ympäri Suomen.

Ikääntyvien, pitkäaikaissairaiden ja vaikeavammaisten toimintakyvyn edistämisessä vahvuutenamme on moniammatillinen kapasiteetti. Deborassa terapia voidaan yhdistää kuntouttavaan hoivapalveluun, josta rakentuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaava tehokas kokonaisuus. Lue lisää »

Toteutamme kuntoutusta muun muassa Valtiokonttorin, KELA:n, kaupunkien sekä vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita on saatavilla kaikissa toimipisteissämme.

Lue lisää Deboran hoivatarjonnasta »