Työfysioterapia

Työfysioterapia on fysioterapian erikoisala. Nimikettä työfysioterapeutti voi käyttää vain erikoistumiskoulutuksen käynyt fysioterapeutti. Työfysioterapiassa keskitytään työn aiheuttaman kuormituksen hallintaan sekä asiakkaan yksilöllisten ominaisuuksien, että työympäristön näkökulmasta. Työfysioterapeutti ottaa huomioon työn vaatimukset ja kuormituksen tutkiessaan ja ohjatessaan asiakasta. Työn sujuvoittamiseksi asiakkaalle voidaan ohjata ergonomisia työskentelytapoja. Terapia voidaan toteuttaa vastaanotolla tapahtuvan ohjauksen lisäksi asiakkaan työympäristössä, missä voidaan ottaa kantaa myös ympäristön muutostarpeisiin.