Pre- ja postoperatiivinen kuntoutus

Leikkausta edeltävän kuntoutuksen tavoitteena on valmistella asiakasta sekä fyysisesti että henkisesti tulevaan operaatioon sekä edistää asiakkaan aktiivisuutta ja nopeuttaa näin toipumista leikkauksesta. Leikkausta edeltävillä käynneillä keskitytään nivelliikkuvuuksiin, turvotuksen vähentämiseen sekä lihaksiston vahvistamiseen. Lisäksi käynneillä käydään läpi leikkauksen jälkeisiä harjoituksia, jotta ne sujuvat heti leikkauksen jälkeen asiakkaalta myös itsenäisesti.

Leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa asiakkaan toimintakyky ja vähentää leikkauksen aiheuttamia haittoja. Välittömästi leikkauksen jälkeen keskitytään turvotuksen ja arpikudoksen hoitoon. Terapeuttinen harjoittelu aloitetaan varhain ja harjoittelussa edetään progressivisesti. Keskeistä on toimintakyvyn seuranta, sillä postoperatiiviseen kuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti osaa koulutukseensa ja kokemukseensa perustuen kertoa, mikäli paranemisaikataulussa tai oirekuvassa on poikkeamia, jotka vaativat erityistä huomiota, sekä ohjata lääkärin puoleen silloin kun se on tarpeellista. Kuntoutuksessa huomioidaan leikanneen lääkärin ohjeet ja noudatetaan postoperatiivisen kuntoutuksen protokollia, joka perustuvat vahvaan tieteelliseen ja kliiniseen näyttöön.