Fysioterapeuttisilla keinoilla voidaan lievittää purentaelimistöstä johtuvia kehon kiputiloja ja lihaskireyksiä, esimerkiksi rentouttamalla niska-hartiaseudun lihaksistoa ja normalisoimalla kaularangan ryhtiä. Leukanivelen fysioterapialla on merkittävä vaikutus leukanivelten toiminnallisuuteen, päänsärkyihin, kasvokipuihin, niska-hartiaseudun kireyksiin ja ryhtimuutoksiin. Käsittelyn jälkeen tunnet pään kevyempänä ja kehosi rentona. Sinun on helpompi nukkua yösi latautuen.

 

Purentaelimen toimintahäiriöillä (TMD, temporomandibulaarinen dysfunktio) tarkoitetaan purentalihas- ja leukanivelalueen lihas- ja nivelperäisiä oireita. TMD voi siis olla lihasperäinen, nivelperäinen tai molempien yhdistelmä. Leukanivelperäiset vaivat voivat myös pitää oravanpyörämäisesti yllä erilaisia niskan ja pään kipu- ja särkytiloja sekä nivelten virheasentoja.

 Oireet voivat olla mm. seuraavanlaisia:

 • leukanivelten äänet
 • leukanivelten ja purentalihasten kivut
 • leukojen väsyneisyys ja jäykkyys
 • rajoittunut alaleuan liike ja liikehäiriöt
 • päänsärky
 • kasvojen kivut ja korvakipu
 • tinnitus
 • äänen tuoton ongelmat
 • kivut kielessä, ikenissä ja hampaissa
 • kurkun kiristys
 • nielemisvaikeudet
 • palakurkusssa
 • lihassäryt ja säteilevät kivut niskoissa ja hartiossa.

Purentafysiologisen hoidon tavoitteena on kipujen vähentäminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen pienentäminen ja normaalin toiminnan palauttaminen. Hoito lähtee aina potilaan yksilöllisistä ongelmista ja vaivojen ja niistä aiheutuvien haittojen vaikeusasteesta. Tutkimustilanteessa katsotaan asiakkaan ryhtiä ja asennonhallintaa sekä leukanivelten liikkuvuutta että toiminnallisuutta. Alaselän, pään ja niskan asento vaikuttavat leukanivelen asentoon ja toiminnallisuuteen sekä hammaskontaktiin purennassa. Fysioterapiassa keskitytään myös selkärangan liikkuvuuteen, asentoon ja toiminnallisuuteen sekä rintarangan yläaukeaman (niskahartia, rintakehä, olkapäät, solisluut, kylkiluut) mahdolliseen jäykistymisiin ja virheasentoihin. Ryhdikäs istuma-asento luo pohjan leukanivelen toiminnallisuudelle ja asennolle.

Leukanivelten liikkuvuutta arvioidaan istuen ja selinmakuulla. Purentaelinten ja niihin vaikuttavien lihasten tutkimista tehdään selinmakuulla, joko suunulkoisesti tai -sisäisesti. Lihaskireyksiä ja leukanivelen toimintaa arvioidaan suun ja hampaiden kautta tehtävillä jousto- ja liikemobilisaatiolla. Näissä teisteissä ja tutkimuksissa fysioterapeutti tunnustelee sormilla (hanskat käsissä) suun sisältä purentalihaksia ja leukanivelten liikkeitä. Lihasspasmeja rentoutetaan hieronnalla, kevyellä venyttelyllä (traktio) sekä jännitys-rentous menetelmillä. Liikerajoituksissa ja virheellisissä liikekaavoissa fysioterapeutti tekee leukanivelien liikkeitä parantavia mobilisaatioita ja harjoitteita. Asiakkaalle ohjataan omat kotiharjoitukset, joita kontrolloidaan.